Literatura – Konteksty

Międzyuczelniany projekt badawczy realizowany przez Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

pod kierownictwem dr hab. Joanny Godlewicz-Adamiec (UW) i dra Tomasza Szybistego (UP Kraków)

 

Najnowsze wiadomości