Konferencje

Konferencja „Literatura a polityka”

Pierwszy cykl konferencji w ramach projektu „Literatura – Konteksty” dotyczy relacji literatury i sztuk pięknych.

Konferencja „Literatura a rzeźba”

Konferencja „Literatura a malarstwo”

Konferencja „Literatura a architektura” inaugurująca działalność projektu odbyła się w roku 2016, który, co warte zauważenia, jest rokiem szczególnym zarówno dla Uniwersytetu Warszawskiego, świętującego 200-lecie istnienia, jak i Uniwersytetu Pedagogicznego, obchodzącego jubileusz 70-lecia. Jej tematyka koncentrowała się na zależnościach oraz analogiach pomiędzy literaturą a architekturą, zwłaszcza zaś na kwestiach związanych z przestrzenią architektoniczną i urbanistyczną w utworach literackich, semantyką stylów i typów architektonicznych, malarstwem monumentalnym jako nośnikiem narracyjności w architekturze oraz strategiami argumentacyjnymi w teorii architektury. Kolejne konferencje dedykowane będą kontekstom literatury i sztuk przedstawiających, religii, nauk społecznych i przyrodniczych.