Kadra

Kierownicy projektu

dr hab., prof. ucz. Joanna Godlewicz-Adamiec (Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego)

dr Tomasz Szybisty (Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie)

Uczestnicy projektu

dr hab. Anna Górajek (Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego)

dr hab. Piotr Kociumbas (Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego)

dr hab. Paweł Piszczatowski (Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego)

Prof. dr Dolors Sabaté Planes (Instytut Filologii Angielskiej i Germańskiej Uniwersytetu w Santiago de Compostela)