Kadra

Kierownicy projektu

dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec (Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego)

dr Tomasz Szybisty (Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie)

Uczestnicy projektu

dr Bruno Arich-Gerz (Instytut Germanistyki Uniwersytetu w Wuppertalu)

dr hab. Anna Górajek (Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego)

dr hab. Piotr Kociumbas (Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego)

dr hab. Paweł Piszczatowski (Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego)

Prof. dr Dolors Sabaté Planes (Instytut Filologii Angielskiej i Germańskiej Uniwersytetu w Santiago de Compostela)