O projekcie

Literatura – Konteksty

Międzyuczelniany projekt badawczy realizowany przez Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie we współpracy z Zespołem Badawczym LitLinAl w Instytucie Filologii Angielskiej i Germańskiej Uniwersytetu w Santiago de Compostela i – do roku 2020 – z Sekcją Germanistyki na Wydziale Nauk Humanistycznych oraz do 2020 roku przez Kulturoznawstwa Uniwersytetu w Wuppertalu

 

pod kierownictwem dr hab. Joanny Godlewicz-Adamiec (UW) i dra Tomasza Szybistego (UP Kraków)

Projekt „Literatura – Konteksty” realizowany przez Instytut Germanistyki UW i Instytut Neofilologii UP w Krakowie we współpracy z Zespołem Badawczym LitLinAl w Instytucie Filologii Angielskiej i Germańskiej Uniwersytetu w Santiago de Compostela i Sekcją Germanistyki Nauk Humanistycznych  Kulturoznawstwa Uniwersytetu w Wuppertalu ma na celu stymulowanie pogłębionych studiów nad wzajemnymi relacjami pomiędzy literaturą oraz wszelkimi innymi dziedzinami naukowymi i artystycznymi głównie poprzez organizację interdyscyplinarnych konferencji i publikację serii wydawniczej. Projekt został utworzony w 2015 roku przez Instytut Germanistyki i Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Dwoistość perspektywy badawczej przedsięwzięcia, integrującej lub przynajmniej zestawiającej spojrzenia właściwe literaturoznawstwu i – każdorazowo – wybranej domenie szeroko pojętej kultury, służyć ma sformułowaniu nowych zakresów naukowej eksploracji, usytuowanych nierzadko w „strefie niczyjej” pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami. Akcent położony zostanie przy tym na dziedzictwo kulturowe Europy w ujęciu historycznym.