Seria wydawnicza

Seria wydawnicza „Literatura – Konteksty”
redaktorzy serii: Joanna Godlewicz-Adamiec, Tomasz Szybisty

t 1: „Literatura a architektura”

t 1: „Literatura a architektura”

red. Joanna Godlewicz-Adamiec, Tomasz Szybisty

Imedius

Kraków – Warszawa 2017

Literatura a architektura

t 2: „Literatura a malarstwo”

t 1: „Literatura a malarstwo”

red. Joanna Godlewicz-Adamiec, Piotr Kociumbas, Tomasz Szybisty

Imedius

Kraków – Warszawa 2017

t 3: „Literatur und Malerei”

t 1: „Literatur und Malerei”

hrsg. von Joanna Godlewicz-Adamiec, Paweł Piszczatowski, Tomasz Szybisty
unter Mitarbeit von Bruno Arich-Gerz, Angelika Schneider

Imedius

Kraków – Warszawa 2018